Eerder, Redactie | Mike van Lingen

Mike van Lingen

Mike van Lingen heeft ruim 26 jaar ervaring in de deurwaarderspraktijk. Hij is vanaf 1999 tot en met 2012 werkzaam geweest als kandidaat-gerechtsdeurwaarder en vanaf 2012 is Mike tot gerechtsdeurwaarder benoemd, waarna hij in september 2018 de deurwaarderij heeft verlaten.

Ervaring beslag- en executierecht

Tijdens zijn werkzaamheden als gerechtsdeurwaarder heeft Mike veel ervaring opgedaan die betrekking hadden tot het beslag- en executierecht: beslagleggingen, gedwongen ontruimingen, afsluitingen in energiezaken, beslag tot afgifte van voertuigen etc. Daarnaast heeft Mike veel procedures gevoerd in onder andere huur- en energiezaken en bij het tuchtcollege van gerechtsdeurwaarders. Mike heeft vele verzoekschriften opgesteld waarbij faillissementen van bedrijven werden aangevraagd of waarbij verlof werd gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tot het leggen van diverse conservatoir beslagen op onroerende zaken, derdenbeslagen (bankbeslagen) en roerende zaken (auto’s).

Beschermingsbewindvoerder

Mike is toegelaten tot professioneel beschermingsbewindvoerder bij de Rechtbank Den Haag. In die hoedanigheid beheert hij het vermogen van personen die in de schulden zijn gekomen met als doel om een schuldenvrije toekomst tegemoet te kunnen zien.

Mike-van-Lingen

Mike van Lingen

Mike van Lingen

Mike van Lingen heeft ruim 26 jaar ervaring in de deurwaarderspraktijk. Hij is vanaf 1999 tot en met 2012 werkzaam geweest als kandidaat-gerechtsdeurwaarder en vanaf 2012 is Mike tot gerechtsdeurwaarder benoemd, waarna hij in september 2018 de deurwaarderij heeft verlaten.

Ervaring beslag- en executierecht

Tijdens zijn werkzaamheden als gerechtsdeurwaarder heeft Mike veel ervaring opgedaan die betrekking hadden tot het beslag- en executierecht: beslagleggingen, gedwongen ontruimingen, afsluitingen in energiezaken, beslag tot afgifte van voertuigen etc. Daarnaast heeft Mike veel procedures gevoerd in onder andere huur- en energiezaken en bij het tuchtcollege van gerechtsdeurwaarders. Mike heeft vele verzoekschriften opgesteld waarbij faillissementen van bedrijven werden aangevraagd of waarbij verlof werd gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tot het leggen van diverse conservatoir beslagen op onroerende zaken, derdenbeslagen (bankbeslagen) en roerende zaken (auto’s).

Beschermingsbewindvoerder

Mike is toegelaten tot professioneel beschermingsbewindvoerder bij de Rechtbank Den Haag. In die hoedanigheid beheert hij het vermogen van personen die in de schulden zijn gekomen met als doel om een schuldenvrije toekomst tegemoet te kunnen zien.

Mike-van-Lingen

Mike van Lingen