Digitaal procederen? Beslag KEI 2.0

Het project Kwaliteit en Innovatie (afgekort ‘KEI’) was – grotendeels – een fiasco. Met dit project wilde de Rechtspraak digitaal procederen stapsgewijs invoeren. Het probleem school met name in het feit, dat ook de procesrechtelijke aspecten van civiele procedures onderdeel waren van het project, en niet alleen het digitaal uitwisselen van stukken. De beheersing van…