Bedenktijd bestuur beursgenoteerde vennootschappen

Voor beursgenoteerde vennootschappen heeft de wetgever het primaat van de aandeelhoudersvergadering in bepaalde gevallen ingeperkt. De wetgever wilde het bestuur van een dergelijke vennootschap een time-out geven om zich te beraden over het te voeren beleid ter bescherming van de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Deze wettelijke bedenktijd is ingevoerd…