Toetsing aan de Grondwet?

Art. 120 Grondwet verbiedt de rechter om formele wetgeving – die is tot stand gekomen in samenspraak tussen de uitvoerende macht (het kabinet) en de wetgevende macht (het parlement) – aan de Grondwet te toetsen. Als het aan het kabinet ligt wordt art. 120 Grondwet aangepast om toetsing door de rechter van formele wetgeving aan…

Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Goede raad is duur, en dat geldt ook voor goede rechtsbijstand. Wie kent niet het gezegde “wie strijdt om een koe, geeft er één toe”. Advocaten en rechtsgeleerden zijn net als artsen dure specialisten. Voor goede rechtsbijstand is dus geld nodig. Hoe kan daarin het beste worden voorzien? In de maatschappelijke discussie over de Toeslagenaffaire…