Wetsvoorstel WHOA

Op 1 oktober 2019 is het wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA, nr. 35 249) ingediend. De wetgever wil aan ondernemingen in financiële moeilijkheden meer mogelijkheden voor herstructurering bieden. Bijzonder aan deze regeling is, dat ook andere groepen schuldeisers dan alleen de concurrente crediteuren in het akkoord betrokken kunnen worden. Ook separatisten en preferente crediteuren en zelfs aandeelhouders kunnen worden meegenomen in het akkoord. Separatisten zijn de pandhouders en hypotheekhouders, meestal de bank die de onderneming financiert. Alleen de rechten van werknemers blijven bij het WHOA akkoord buiten schot. Een tweede bijzonderheid is, dat het verzoek ook door de schuldeisers kan worden ingediend. In dat geval wordt een deskundige aangewezen, die het WHOA akkoord moet onderzoeken.