Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met deze wet wordt het wettelijke kader van toezicht en bestuur bij de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting verbeterd. De regels voor bestuur, tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid, die al gelden voor de N.V. en de B.V.,…