Pauliana (art. 3:45 e.v. B.W.)

Inleiding Pauliana

Onttrekking van goederen aan het vermogen van de schuldenaar, met als gevolg dat andere schuldeisers zich daar niet meer op grond van art. 3:277 B.W. op kunnen verhalen, heet “verhaalsonttrekking”.

De regeling van art. 3:45 e.v. B.W. biedt de schuldeisers, die daardoor benadeeld zijn, de zgn. “Actio Pauliana” oftewel kortweg “Pauliana”. De benadeelde schuldeiser kan de rechtshandeling, die tot de benadeling geleid heeft, vernietigen.

Belangrijk is dat die vernietiging bij een meerzijdige rechtshandeling tot alle betrokken partijen wordt gericht.

Andere relevante pagina’s

faillissementspauliana

vernietiging

[MdV, 21-09-2016]

[Totaal: 1    Gemiddelde: 1/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.