Overdraagbaarheid (art. 3:83 B.W.)

Inleiding overdraagbaarheid

In art. 3:83 B.W. heeft de wetgever een algemene bepaling met betrekking tot het al dan niet overdraagbaar zijn van goederen en vermogensrechten.

Het uitgangspunt is, dat alle rechten overdraagbaar zijn, tenzij dit hetzij door de wet, hetzij bij overeenkomst is uitgesloten. Ook kan het zijn, dat de aard van een recht zich tegen overdracht verzet. Daarbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan het recht op een persoonlijke prestatie: de opdrachtnemer van een opdracht voor het verzorgen van een show aan een beroemde DJ (bvb: Martin Garrix) kan door hem niet worden overgedragen aan een andere DJ.

Over de beperking van de overdraagbaarheid en de gevolgen daarvan voor het pandrecht van de bank heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. Daarover volgt later een Wiki.

Rechtspraak

Rb. Gelderland  4 april 2018 – Een assurantieportefeuille is geen goederenrechtelijke eenheid en kan dus als zodanig niet verpand worden.

[MdV, 29-11-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.