Overdracht van roerende zaken (art. 3:90 B.W.)

Inleiding overdracht van roerende zaken

De overdracht (levering) van roerende zaken vindt plaats door eenvoudige terhandstelling. Aldus art. 3:90 B.W.. Je geeft de roerende zaak simpelweg aan de ander. Als het een groter object is, kun je dit ook bereiken door “machtsverschaffing”. Je geeft de koper van je auto de autosleutels, en het kentekenbewijs waarmee de overschrijving bij de RDW kan plaatsvinden.

NB: de overschrijving bij de RDW is niet de wijze van overdracht! Het register van de RDW is – anders dan het Kadaster voor onroerende zaken – geen eigendomsregister. Dit daargelaten, dat ook het Kadaster niet per se de juiste eigenaar hoeft aan te geven (bvb. bij een overgang onder algemene titel kan de kadastrale inschrijving niet overeenstemmen met de werkelijke eigendomsverhouding).

Bezitsverschaffing

De overdracht van de eigendom van roerende zaken vindt dus in principe plaats door feitelijke bezitsverschaffing. Het kan ook zijn, dat het bezit langs indirecte weg wordt verschaft. Zie de pagina Bezit en houderschap.

[MdV, 29-11-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.