Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding gelijke behandeling

In het kader van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar meer fundamenteel op grond van art. 1 van de Grondwet, is in het arbeidsrecht het recht op gelijke behandeling expliciet opgenomen.

Ook hier uiteraard weer vanwege de kwetsbare positie van de werknemer. Natuurlijk gelden deze beginselen ook binnen andere rechtsverhoudingen, maar de wetgever heeft het nodig gevonden dit principe hier verder uit te werken.

Afdeling 4

De bepalingen inzake gelijke behandeling zijn opgenomen in Afd. 4 van Titel 10 Boek 7, in (art. 7:646 t/m 7:649 B.W.). Het zijn maar drie bepalingen omdat art. 647 is vervallen.

In de kern bepaalt de wet dat de werkgever geen onderscheid mag maken:

Dat dit in de praktijk nog veel verbetering verdient blijkt wel uit regelmatig onderzoek waaruit blijkt dat bvb. allochtonen moeilijker aan werk komen, of onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen voor hetzelfde werk vaak minder betaald krijgen dan mannen en minder makkelijk tot leidinggevende functies doordringen.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantie en verlof (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebeding, proeftijd en concurrentiebeding (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Rechten van de werknemer bij overgang onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Einde van de arbeidsovereenkomst (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11 Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12a, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.