Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding loon werknemer

Natuurlijk is een essentieel element van de arbeidsrelatie het loon dat de werknemer voor zijn werk krijgt. Het belang van een maatschappelijke taak en het gevoel van vervulling en erkenning moeten niet worden uitgevlakt, maar juridisch bezien is het loon een kernvereiste van de arbeidsovereenkomst.

In Afd. 2 van Titel 10 Boek 7 (art. 7:616 t/m 7:633 B.W.) treffen we de bepalingen over het loon van de werknemer aan, en de aanspraken die daarmee verbonden zijn.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantierechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebedingen, proeftijd en non-concurrentie (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer

Bijzondere verplichtingen werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere verplichtingen werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7  B.W.)

Overgang van onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ontslagrecht (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.