Overgang van onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding overgang van onderneming

Als de werkgever de onderneming overdraagt, gaan de arbeidsovereenkomsten met zijn personeel automatisch over op de nieuwe werkgever. Ook hiermee beoogt de wetgever de bescherming van de werknemer: de werkgever kan niet zomaar van zijn personeel af komen door de onderneming te verkopen. De betreffende bepalingen vinden we in Afd. 8 van Titel 10 Boek 7 (art. 7:662 t/m 7:666 B.W.).

De bepalingen hebben verwantschap met het principe “koop breekt geen huur” bij de huurovereenkomst.

Dit neemt niet weg dat de verkoop (en overdracht) van de onderneming niet zonder problemen is voor het personeel. Er kunnen nog allerlei problemen bij komen kijken.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantie en verlof (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebeding, proeftijd en concurrentiebeding (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Rechten van de werknemer bij overgang onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Einde van de arbeidsovereenkomst (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11 Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12a, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.