Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding betalingstransactie

Ter uitwerking van de betalingstransacties in het moderne betalingsverkeer heeft de wetgever in Titel 7b van Boek 7 B.W. voor deze overeenkomst een wettelijke regeling opgenomen. De wettelijke regeling van de betalingstransactie is in de wet opgenomen ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt (bij wet van 15 oktober 2009, zie Stb. 2009, 436). De regeling is per 1 november 2009 van kracht geworden.

De titel bestaat uit 4 afdelingen; algemene bepalingen omtrent de betalingstransactie, instemming met de betaalopdracht, uitvoering van de betalingstransactie en de slotbepalingen omtrent de betalingstransactie. 

Voorwaarden voor toepasselijkheid

De titel betalingstransactie is alleen van toepassing indien een van de betaaldienstaanbieders zich in de Unie bevindt. Afdeling 7B is alleen van toepassing indien op grond van het internationale privaatrecht het Nederlands recht van toepassing is.

Rechtspraak

Kantonrechter 23 juli 2018 (ING Bank/NN) – terugvordering frauduleuze betaling (en verjaring/stuiting)

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (restgroep) (Boek 7A B.W.)

Algemene bepalingen  betalingstransactie  (Afd. 1, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Instemming met betaalopdracht  (Afd. 2, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Uitvoering van de betalingstransactie (Afd. 3, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (Par. 1, Afd. 3, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Uitvoeringstermijn en valutadatum betalingstransactie (Par. 2, Afd. 3, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Aansprakelijkheid betalingstransactie (Par. 3, Afd. 3, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen betalingstransactie  (Afd. 4, Titel 7b van Boek 7 B.W.)

[SK, 7-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.