Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding goederenkrediet

Koop op afbetaling en huurkoop zijn sinds 1-1-2017 geregeld onder de noemer: “goederenkrediet” (zie art. 7:84 B.W.)

De Titel is onderverdeeld in drie afdelingen, waarvan de 1e de kredietovereenkomsten met consumenten regelt voor roerende goederen (niet zijnde registergoederen).

De 2e afdeling regelt huurkoop van onroerende zaken, en de 3e geeft speciaal een regeling voor consumentenkrediet voor zaken, die bestemd zijn voor bewoning.

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Huurkoop onroerende zaken (Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Consumentenkrediet woningen (Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

[MdV, 30-12-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.