Huurkoop onroerende zaken (Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding huurkoop onroerende zaken

In Afd. 2, Titel 2B, Boek 7 B.W. is een regeling opgenomen voor huurkoop van onroerende zaken. De afdeling is weer onderverdeeld in twee onderafdelingen, Algemene bepalingen (art. 7:101 B.W. tot en met art. 7:112 B.W.) en Huurkoop van woonruimte (art. 7:113 B.W. tot en met art. 7:117 B.W.) . Voor de begrippen “onroerend” en “zaken” zie ook de pagina Begripsbepalingen.

Algemene bepalingen

In art. 7:101 B.W. wordt de definitie van de huurkoop voor onroerende zaken gegeven:

“De overeenkomst van huurkoop van een onroerende zaak is een koopovereenkomst, volgens welke de koopprijs wordt betaald in termijnen en de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden na voldoening van twee of meer termijnen die verschijnen, nadat de zaak aan de koper is afgeleverd”.

Daaronder begrepen een samenstel van overeenkomsten die een commerciële eenheid vormen in de zin van art. 7:57 lid 5 B.W..

Huurkoop van woonruimte

Deze afdeling is specifiek bedoeld voor de bescherming van consumenten, zoals blijkt uit art. 7:113 B.W..

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Consumentenkrediet woningen (Afd. 3, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

[MdV, 23-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.