Huurovereenkomst (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huurovereenkomst

Als één van de van oudsher veel voorkomende overeenkomsten is de huurovereenkomst in de wet opgenomen als een specifiek uitgewerkte overeenkomst, oftewel een zogeheten “benoemde” overeenkomst.

De wettelijke regeling van de huurovereenkomst is dan ook met de andere benoemde overeenkomsten opgenomen in Boek 7 Burgerlijk Wetboek. En wel in Titel 4 van Boek 7 B.W..

De definitie van de huurovereenkomst vinden we in Afd. 1 Algemene bepalingen. Zie de pagina algemene bepalingen.

De verplichtingen van de verhuurder

De verplichtingen van de verhuurder zijn geregeld in Afd. 2. Zie de pagina verplichtingen verhuurder.

Verschaffing van het huurgenot

De belangrijkste verplichting van de verhuurder is uiteraard de verschaffing van het huurgenot: de verhuurder moet het gebruik van het gehuurde aan de huurder verschaffen en (ongehinderd) blijven verschaffen.

Gebrekenregeling

Afd. 2 bevat ook een regeling voor gebreken aan het gehuurde, die immers ook een beperking van het huurgenot kunnen meebrengen.

Verplichtingen van de huurder

De voornaamste verplichting van de huurder is uiteraard het tijdig betalen van de huurpenningen. En daarnaast deugdelijke zorg in acht nemen ten aanzien van het verhuurde.

Deze plichten zijn geregeld in Afd. 3, Titel 4 Boek 7 B.W.. Zie verder de pagina verplichtingen van de huurder.

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (restgroep) (Boek 7A B.W.)

Algemene bepalingen huur (Afd. 1, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verhuurder (Afd. 2, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de huurder (Afd. 3, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Einde en overgang van de huur (Afd. 4, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur van bedrijfsruimte (Afd. 6, Titel 4, Boek 7 B.W.)

[MdV, 18-12-2017; bijgewerkt 26-09-2018]

[Totaal: 1    Gemiddelde: 1/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.