Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huur van woonruimte

De huur van woonruimte kent een wat meer uitgebreide regeling in Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.. De afdeling omvat 50 artikelen, verdeeld over vier onderafdelingen (paragrafen). Centrale gedachte is de bescherming van de huurder – met name als het gaat om woonruimte – als de zwakkere partij. Daarnaast zijn er in de wet bepalingen opgenomen die het belang van een eerlijke verdeling van huisvesting te waarborgen. Recentelijk zijn daar elementen van consumentenbescherming bijgekomen.

Dwingend recht

De regeling is van dwingend recht (art. 7:282 B.W.). Er kan niet ten nadele van de huurder of onderhuurder van worden afgeweken.

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (restgroep) (Boek 7A B.W.)

Huurovereenkomst (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen huur (Afd. 1, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verhuurder (Afd. 2, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de huurder (Afd. 3, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Einde en overgang van de huur (Afd. 4, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen huur woonruimte (Par. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huurprijzen en andere vergoedingen (Par. 2, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Medehuur en voortzetting van de huur (Par. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Eindigen van de huur van woonruimte (Par. 4, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur van bedrijfsruimte (Afd. 6, Titel 4, Boek 7 B.W.)

[MdV, 25-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.