Bijzondere gevallen van ontbinding koop (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevallen van ontbinding koop

In Afd. 6, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op drie specifieke gevallen van ontbinding.

Aflevering op fatale dag

Art. 7:33 B.W. Als de aflevering op een bepaalde dag essentieel is en de koper neemt op die dag niet in ontvangst, dan kan de verkoper ontbinden op de voet van art. 6:265 B.W..

Onzekerheidsexceptie bij koop

De verkoper kan ontbinden als door de niet-afname door de koper de redelijke verwachting bestaat dat de koper niet zal betalen (art. 7:34 B.W.) (anticipatory breach; vgl. voorzienbare niet-nakoming van art. 6:80 B.W.).

Prijsverhoging consumentenkoop

Bij consumentenkoop mag de koper ontbinden als de koopprijs krachtens een beding in de koopovereenkomst wordt verhoogd. Dit tenzij aflevering over meer dan drie maanden is afgesproken (art. 7:34 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Koopovereenkomst (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Andere relevante pagina’s

Benoemde contracten (Boek 7 B.W.)

Benoemde contracten (Boek 7A B.W.)

Algemene bepalingen koopovereenkomst (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen verzuim van de koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop op proef (Afd. 9, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

[MdV, 3-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.