Bijzondere gevallen verzuim koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevallen verzuim koper

In Afd. 5, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op twee specifieke gevallen van niet-nakoming door de koper.

Koper verzuimt gekochte te specificeren

Als de koper verzuimt de maat of vorm van de zaak aan te geven, mag de verkoper dit in zijn plaats doen (art. 7:31 B.W.).

Koper neemt zaak niet in ontvangst

Neemt de koper de zaak niet in ontvangst dan heeft de verkoper dezelfde bevoegdheid als de koper ex art. 7:30 B.W. (art. 7:32 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Koopovereenkomst (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen koopovereenkomst (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen ontbinding koop (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop op proef (Afd. 9, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

[MdV, 3-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.