Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding schadevergoeding bij koopovereenkomst

In Afd. 7, Titel 1 Boek 7 B.W. geeft enkele specifieke extra regels voor schadevergoeding bij niet-nakoming van koopovereenkomst. De afdeling omvat drie bepalingen.

Dagprijs

Bepaling van de schadevergoeding na ontbinding geschiedt aan de hand van de dagprijs. Dit is de prijs op moment van intreden verzuim (art. 7:36 B.W.).

Dekkingskoop

Art. 7:37 B.W. Dekkingskoop.

Meerdere schade

Meerdere schade mag worden gevorderd onverlet art. 36 en 37 (art. 7:38 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Koopovereenkomst (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen koopovereenkomst (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen verzuim van de koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen ontbinding koop (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop op proef (Afd. 9, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

[MdV, 3-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.