Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de koper

De verplichtingen van de koper zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1 van Boek 7 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen.

Koopsom

Logischerwijs is de koper verplicht de koopprijs te betalen (art. 7:26 B.W.). Dit moet de koper – in beginsel – doen ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

De koper kan bij consumentenkoop slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopprijs (lid 2).

Art. 7:26 B.W. leden 3 t/m 6 bevatten enkele bepalingen omtrent de verkoop van onroerend goed (storting in depot en 10% aanbetalen).

De koper kan de betaling opschorten als hij gestoord wordt door een vordering tot uitwinning van de zaak, of tot erkenning van een recht dat daarop niet had mogen rusten, dan wel mocht de koper dit redelijkerwijs vrezen (art. 7:27 B.W.).

De vordering tot betaling van de koopsom verjaart bij consumentenkoop na 2 jaren (art. 7:28 B.W.).

De koper heeft verder een zorgplicht wanneer hij de verkochte zaak niet in ontvangst wil nemen (art. 7:29 B.W.). Hij mag de zaak zo nodig verkopen als die “bederfelijk” is (art. 7:30 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Koopovereenkomst (en ruil) (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen koopovereenkomst (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen verzuim van de koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen ontbinding koop (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop op proef (Afd. 9, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

[MdV, 3-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.