Bemiddelingsovereenkomst (Afd. 3, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Inleiding bemiddelingsovereenkomst

De regeling van de bemiddelingsovereenkomst vinden we in Afd. 3, Titel 7, Boek 7 B.W. als onderdeel van Titel 7 Overeenkomst van opdracht. Deze afdeling bevat slechts drie artikelen.

Definitie bemiddelingsovereenkomst

In art. 7:425 B.W. wordt de bemiddelingsovereenkomst gedefinieerd als een specifieke voor van de overeenkomst van opdracht:

“waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.”

De bemiddelingsovereenkomst is dus niet alleen een species van de overeenkomst van opdracht, maar ook van lastgeving – die immers tot doel heeft het verrichten van rechtshandelingen namens de opdrachtgever. Alleen is bij de bemiddelingsovereenkomst uitsluitend sprake van handelen op naam van de opdrachtgever en niet op naam van de tussenpersoon (de bemiddelaar).

Beloning van de bemiddelaar

De bemiddelaar heeft recht op loon. Ook wanneer de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (art. 7:426 B.W.). Is echter bedongen dat de bemiddelaar dan geen loon krijgt (dus resultaatsafhankelijk loon) dan geldt die voorwaarde alleen als de niet-nakoming van de overeenkomst niet is toe te rekenen aan de opdrachtgever (lid 2). Anders zou dit immers een zgn. potestatieve voorwaarde zijn (waarvan de vervulling alleen afhankelijk is van de wil van de opdrachtgever).

Vermijden van tegenstrijdig belang

Ook bij bemiddeling geldt art. 7:417 B.W. (verbod dienen twee meesters) en de bepaling, dat de bemiddelaar het moet melden als hij een eigen belang bij de overeenkomst heeft (art. 4:418 B.W.).

Deze bepalingen gelden ook wanneer de bemiddelaar geen recht op loon heeft (bedongen).

Andere relevante pagina’s

Overeenkomst van opdracht (Titel 7, Boek 7 B.W.)

Opdracht in het algemeen (Afd. 1, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Lastgeving (Afd. 2, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Agentuurovereenkomst (Afd. 4, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Afd. 5, Titel 7, Boek 7 B.W.)

[MdV, 20-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.