Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding goedkeuring van de pachtovereenkomst

In Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W. is de goedkeuring van de pachtovereenkomst door de Grondkamer geregeld. De regeling omvat 7 bepalingen.

Goedkeuring

Iedere pachtovereenkomst behoeft de goedkeuring van de Grondkamer (art. 7:318 lid 1 B.W.). Wordt echter overeengekomen dat de pachtovereenkomst eindigt en wordt dit ook feitelijk uitgevoerd, vervalt het vereiste van goedkeuring door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst (lid 2).

Grondkamer

De Grondkamer kan de overeenkomst wijzigen. De procedure van goedkeuring door de Grondkamer is geregeld in art. 7:319 B.W. en art. 7:320 B.W..

Voorleggen aan Grondkamer

Om het toezicht door de Grondkamer te waarborgen, is in de wet verplicht dat het ingaan of de wijziging van de pachtovereenkomst wordt voorgelegd (art. 7:321 B.W.). Ieder der partijen is verplicht dit binnen twee maanden te doen.

De sanctie is (1) dat de verpachter de pachtprijs niet kan vorderen en (2) de pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan (art. 7:322 B.W.).

In art. 7:323 B.W. zijn nadere regels gegeven van de status van de pachtovereenkomst tot aan de goedkeuring daarvan.

Voorleggen concept aan Grondkamer

Partijen kunnen ook een concept overeenkomst aan de Grondkamer voorleggen. Dit is geregeld in art. 7:324 B.W..

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pachtovereenkomst (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het eindigen van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Bijzondere pachtovereenkomsten (Afd. 12, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

[MdV, 29-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.