Overgang pacht bij overdracht verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding overgang pacht bij overdracht verpachte zaak

De overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken is geregeld in Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen.

Overdracht doet pacht overgaan op verkrijger

Vergelijkbaar met de bepaling “koop breekt geen huur” geldt ook voor de overdracht van het verpachte dat daardoor de verplichtingen van de verpachter overgaan op de verkrijger (art. 7:361 B.W.). Dit geldt ook voor de in de wet genoemde beperkte rechten van vruchtgebruik, erfpacht of opstal.

Vestiging van ander beperkt recht

De vestiging van andere beperkte rechten mag de uitoefening van de rechten van de pachter niet belemmeren (art. 7:362 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pachtovereenkomst (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het eindigen van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Bijzondere pachtovereenkomsten (Afd. 12, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

[MdV, 4-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.