Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5. Boek 7 B.W.)

Inleiding pachtprijs

In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs.

Regulering pachtprijs

De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat de pachtprijzen in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering. Waarbij anderzijds ook de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AmvB) worden regelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs (art. 7:327 lid 1 B.W.). Ook kunnen de Grondkamers voor hun regio besluiten uitvaardigen ter reguleringen de pachtprijs.

Vermindering pachtprijs

De pachter kan om bedrijfseconomische redenen vermindering van de pachtprijs verzoeken (art. 7:330 B.W.). Om twee redenen:

  • wanneer in een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of
  • de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.

Verhoging van de pachtprijs

In art. 7:331 B.W. tot en met art. 7:333 B.W. worden enkele bepalingen gegeven over de mogelijkheden tot verhogen van de pachtprijs.

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pachtovereenkomst (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het eindigen van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Bijzondere pachtovereenkomsten (Afd. 12, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

[MdV, 1-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.