Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding slotbepalingen pacht

In Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W. staan enkele slotbepalingen met betrekking tot Titel 15 van Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen.

Overeenkomstige toepassing

In art. 7:399d B.W. is bepaald, dat de bepalingen betreffende pacht vinden overeenkomstige toepassing op overeenkomsten, op grond waarvan tegen een vergoeding zakelijke genotsrechten op hoeven of los land worden gevestigd. Dit ongeacht of betaling ineens of in termijnen is afgesproken.

Dit geldt zowel zakelijke genotsrechten voor 25 jaar of korter als voor onbepaalde tijd. In het laatste geval blijft de overeenkomstige toepassing van de wet beperkt tot 25 jaar na de vestiging.

In lid 2 wordt bepaald, dat de bepalingen van de (andere) zakelijke genotsrechten alleen gelden voorzover zij niet in strijd zijn met dwingende bepalingen betreffende pacht.

Zetboer

In art. 7:399e B.W. is een regeling opgenomen met betrekking tot de zgn. “zetboer”. Een zetboer mag alleen in de plaats van de eigenaar (of rechthebbende) het beheer voeren als de grondkamer dit vooraf heeft goedgekeurd (lid 1).

De grondkamer keurt het aanstellen van een zetboer alleen goed, indien voor het aanstellen van een zetboer bijzondere redenen aanwezig zijn. De grondkamer treedt niet in de voorwaarden van de aanstelling (lid 3).

Definitie zetboer

Een zetboer is iemand aan wie de exploitatie van een hoeve of los land door de eigenaar of rechthebbende is overgedragen en die daarbij een belangrijke invloed op de leiding van het bedrijf heeft verkregen en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pachtovereenkomst (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het eindigen van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Bijzondere pachtovereenkomsten (Afd. 12, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

[MdV, 6-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.