Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding vorm van de pachtovereenkomst

In Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W. is in één bepaling opgenomen over de vormvereisten van de pachtovereenkomst.

Schriftelijk

De pachtovereenkomst – en wijzigingen daarop – moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:317 B.W.).

Vastlegging eisen

Wanneer er wel overeenstemming is maar geen schriftelijke overeenkomst, dan kan voor de rechter vastlegging geeist worden (lid 2).

Rechterlijke vaststelling

De rechter kan de inhoud van de overeenkomst optekenen (lid 3). Vergelijk ook de pagina Rechtsvorderingen.

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Verbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pachtovereenkomst (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het eindigen van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Bijzondere pachtovereenkomsten (Afd. 12, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

[MdV, 29-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.