Pandbelening (Titel 2D, Boek 7)

Inleiding pandbelening

De wettelijke regeling van de pandbelening is opgenomen in Titel 2D, Boek 7 B.W.. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van de ingevoegde Titels inzake consumentenkrediet (Titel 2A), goederenkrediet (Titel 2B) en geldlening (Titel 2C).

Pandbelening was voorheen geregeld in de Pandhuiswet 1910. De regeling is bij wet van 11 september 2013 ingevoegd in Boek 7 (zie Stb. 2013, 350).

De pandbelening is het aan een pandhuis in onderpand geven van een roerende zaak tegen ontvangst van een geldbedrag (lening), waarbij het de bedoeling is dat de pandbelener de zaak weer terug krijgt wanneer deze binnen een overeengekomen termijn de lening terugbetaalt, vermeerderd met de pandbeleningsvergoeding (art. 7:310 lid 1 B.W.).

De rechtsfiguur kent twee varianten: het beleende object wordt pas eigendom van het pandhuis wanneer de geldsom niet tijdig wordt afbetaald (en de roerende zaak niet wordt opgehaald) (lid 1 aanhef en sub a) of het beleende object wordt meteen eigendom (lid 1 aanhef en sub b). Oftewel een verkoop onder opschortende voorwaarde, dan wel een verkoop onder ontbindende voorwaarde (vgl. art. 3:38 B.W. en de pagina Rechtshandelingen).

Het verlies dat het pandhuis lijdt, wanneer de zaak niet wordt opgehaald, is voor haar rekening (art. 7:139 B.W.). Commercieel gezien kan daarom verwacht worden, dat deze kosten verdisconteerd zijn in de rentevoet en/of de pandbeleningsvergoeding.

De regeling geldt alleen voor consumenten (art. 7:132 B.W.). Het betreft dwingend recht (art. 7:140 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (restgroep) (Boek 7A B.W.)

Koopovereenkomst (en ruil) (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

Financiële zekerheidsovereenkomst (Titel 2, Boek 7 B.W.)

Consumentenkrediet (Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Geldlening (Titel 2C, Boek 7 B.W.)

Pandbelening (Titel 2D, Boek 7 B.W.)

Schenking (Titel 3, Boek 7 B.W.)

Huurovereenkomst (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Opdracht (Titel 7, Boek 7 B.W.)

Reisovereenkomst (Titel 7A, Boek 7 B.W.))

Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Bewaarneming (Titel 9, Boek 7 B.W.)

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)

Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

Vaststellingsovereenkomst (Titel 15, Boek 7 B.W.)

Verzekering (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

[MdV, 30-12-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.