Vaststellingsovereenkomst (Titel 15, Boek 7 B.W.)

Inleiding vaststellingsovereenkomst

Ook de vaststellingsovereenkomst (in de praktijk afgekort tot “VSO”) kent een eigen bijzondere regeling in Boek 7 B.W., en wel in Titel 15.

De artikelen 7:900 tot en met 7:905 B.W. regelen de vaststellingsovereenkomst tussen individuele partijen.

Art. 7:902 B.W. bepaalt, dat een vaststellingsovereenkomst ook geldig is, wanneer deze zelfs (en bindend) geldig is, als de overeenkomst in strijd mocht blijken te met dwingend recht.

Alleen wanneer de vaststelling daarnaast ook naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde kan de vaststellingsovereenkomst worden vernietigd (zie pagina vernietiging).

Art. 7:906 B.W. is een schakelbepaling.

Bindend advies

Bij bindend advies sluiten partijen die een geschil hebben een overeenkomst, waarin zij afspreken dat zij het geschil dat hen verdeeld houdt zullen oplossen doordat een derde – doorgaans een deskundige – daarover een bindend advies zal uitbrengen. Zij geven daarmee de beslissing uit handen aan de bindend adviseur. Die bepaalt bindend de wil van beide betrokken partijen.

Het bindend advies is een species van de vaststellingsovereenkomst. In een uitspraak van Rechtbank Utrecht d.d. 25 september 1996 heeft de rechtbank beslist, dat het Europees Mededingingsrecht van openbare orde is. Een beslissing van een bindend adviseur, die daarmee in strijd kwam, werd derhalve vernietigd (vgl. art. 7:902 B.W.).

Massaschade

Daarnaast kent de wet in de artikelen 7:907 t/m 7:910 B.W. een regeling voor vaststellingsovereenkomsten inzake massaschades, die tussen belangenbehartigers en de laedens worden overeengekomen. De wet biedt de mogelijkheid deze algemeen verbindend te laten verklaren.

Zie ook de pagina Collectief actierecht.

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Koopovereenkomst (en ruil) (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

Financiële zekerheidsovereenkomst (Titel 2, Boek 7 B.W.)

Consumentenkrediet (Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Geldlening (Titel 2C, Boek 7 B.W.)

Pandbelening (Titel 2D, Boek 7 B.W.)

Schenking (Titel 3, Boek 7 B.W.)

Huurovereenkomst (Titel 4, Boek 7 B.W.)

Pachtovereenkomst (Titel 5, Boek 7 B.W.)

Opdracht (Titel 7, Boek 7 B.W.)

Reisovereenkomst (Titel 7A, Boek 7 B.W.)

Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Bewaarneming (Titel 9, Boek 7 B.W.)

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)

Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

Verzekering (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

[MdV, 30-12-2017; bijgewerkt 10-04-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.