Schadeverzekering (Afd. 2, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding schadeverzekering

In Afd. 2, Titel 17, Boek 7 B.W. is de schadeverzekering geregeld. De regeling omvat 20 bepalingen.

Indemniteitsbeginsel

Aan de schadeverzekering light het indemniteitsbeginsel ten grondslag (art. 7:944 B.W.):

“Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden”.

De verzekering dekt dus alleen de – daadwerkelijk – geleden vermogensschade. In principe dus altijd een dagwaarde en niet een uitkering waarmee het verloren goed weer nieuw kan worden gekocht.

Andere relevante pagina’s

Verzekeringsovereenkomst (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen verzekering (Afd. 1, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Sommenverzekering (Afd. 3, Titel 17, Boek 7 B.W.)

[MdV, 8-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.