Sommenverzekering (Afd. 3, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding sommenverzekering

In Afd. 3, Titel 17, Boek 7 B.W. vinden we de bepalingen voor de sommenverzekering. De afdeling omvat 19 bepalingen, verdeeld over twee subafdelingen.

Algemene bepalingen sommenverzekering

In Par. 1, Afd. 3, Titel 14, Boek 7 B.W. zijn enkele algemene bepalingen gegeven over de sommenverzekering.

Definitie sommenverzekering

In art. 7:964 B.W. is de definitie van de sommenverzekering opgenomen. Hier geldt anders dan bij de schadeverzekering niet een koppeling tussen de geleden schade en de uitkering. Het indemniteitsbeginsel geldt hier niet. De sommenverzekering is slechts toegestaan bij persoonsverzekering. Daarnaast kunnen bij AmvB bepaalde verzekeringen (evt. onder bepaalde voorwaarden) als sommenverzekering worden toegelaten.

Levensverzekering

Par. 2, Afd. 3, Titel 14, Boek 7 B.W. bevat specifieke bepalingen over de levensverzekering.

Andere relevante pagina’s

Verzekeringsovereenkomst (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen verzekering (Afd. 1, Titel 17, Boek 7 B.W.)

Schadeverzekering (Afd. 2, Titel 17, Boek 7 B.W.)

[MdV, 8-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.