Algemene bepalingen verbintenissenrecht (Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is geregeld in Boek 6 van het Burgerlijk wetboek (“B.W.”). Boek 6 B.W. bestaat uit 5 onderdelen (“Titels”).

In Titel 1 zijn algemene bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op alle verbintenissen, ongeacht of die uit Onrechtmatige daad (Titel 3), uit Overeenkomst (Titel 4) of op een andere juridische grondslag zijn gebaseerd.

Bij de beoordeling van juridische vraagstukken rond verbintenissen moeten deze algemene bepalingen daarom niet uit het oog verloren worden. Een aantal van de onderwerpen binnen het algemene deel zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar leveren toch telkens hoofdbrekens en de nodige jurisprudentie op. Zoals bij voorbeeld hoofdelijkheid, pluraliteit en verrekening.

Andere relevante pagina’s

De verschillende onderwerpen die in de algemene bepalingen van Titel 1 Boek 6 geregeld zijn, vind je op de subpagina’s onder deze webpagina.

Algemene bepalingen verbintenissenrecht (Afd. 1, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Hoofdelijkheid en pluraliteit (Afd. 2, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Pluraliteit van schuldeisers (Afd. 3, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Alternatieve verbintenissen (Afd. 4, art. 6:17-6:20 B.W.)

Voorwaardelijke verbintenissen (Afd. 5, art. 6:21-6:26 B.W.)

Nakoming van verbintenissen (Afd. 6, art. 6:27-6:51 B.W.)

Opschortingsrechten (Afd. 7, art. 6:52-57 B.W.)

Schuldeisersverzuim (Afd. 8, art. 6:58-73 B.W.)

Gevolgen van niet-nakoming (Afd. 9, art. 6:74-94 B.W.)

Algemene bepalingen gevolgen niet-nakoming (Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verzuim van de schuldenaar (Par. 2, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verdere gevolgen niet-nakoming (Par. 3, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Boetebeding (Par. 4, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Blijvende onmogelijkheid tot nakomen (art. 6:80 B.W.)

Boetebeding (art. 6:91-94 B.W.)

Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (Afd, 10, art. 6:95-110 B.W.)

Verbintenissen tot betaling van een geldsom (Afd. 11, art. 6:111-126 B.W.)

Verrekening (Afd. 12, art. 6:127 B.W.)

[MdV, 23-09-2016, bijgewerkt 21-10-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.