Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht maakt onderdeel uit van het algemeen verbintenissenrecht. De wettelijke regeling is te vinden in Titel 3, Boek 6 B.W..

Naast het centrale begrip van de wettelijke aansprakelijkheid, de onrechtmatige daad, zijn er nog enkele specifieke grondslagen voor wettelijke aansprakelijkheid in de wet opgenomen.

Deze ook opgenomen in Titel 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek, in de afdelingen 1 tot en met 4A van die titel.

Verschil met contractuele aansprakelijkheid

De onrechtmatige daad onderscheidt zich van de contractuele aansprakelijkheid (*) doordat er bij de onrechtmatige daad geen contractuele relatie is tussen de benadeelde partij (de “gelaedeerde”) en de veroorzaker van de schade (de “laedens”). De aansprakelijkheid vloeit niet voort uit afspraken tussen partijen (wilsovereenstemming), maar juist door het enkele handelen. Men zegt dan wel dat de verbintenis tot vergoeding van de schade “uit de wet” voortvloeit (namelijk uit art. 6:162 B.W. of andere meer specifieke bepalingen).

Andere wettelijke grondslagen van aansprakelijkheid

Naast de algemene bepaling van art. 6:162 B.W. zijn er allerlei specifieke bepalingen op basis waarvan aansprakelijkheid kan worden gebaseerd. Die bepalingen fungeren meestal als “lex specialis” van de algemene onrechtmatige daad. De specifieke bepaling – die is toegesneden op bepaalde relaties en situaties – gaat dan voor op de algemene regel van art. 6:162 B.W., maar de algemene bepaling zal in procedures meestal als vangnet naast de specifieke bepaling (subsidiair) in stelling gebracht worden.

Bekend voorbeelden van specifieke aansprakelijkheidsbepalingen vinden we in Boek 2 B.W. met betrekking tot o.a. de bestuurdersaansprakelijkheid (voor de B.V. o.a. art. 2:9 B.W. en 2:248 B.W.), de aansprakelijkheid van toezichthouders en commissarissen en de aansprakelijkheid van de oprichter van een rechtspersoon.

Rechtspraak

HR 13 juli 2018 – aansprakelijkheid verkopend makelaar jegens koper voor juistheid metrage in brochure.

Andere relevante pagina’s

Overeenkomstenrecht (Titel 5, Boek 6 B.W.)

Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

Algemene bepalingen aansprakelijkheid onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid voor personen en zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Produktenaansprakelijkheid (Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Oneerlijke handelspraktijken (Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Misleidende en vergelijkende reclame (Afd. 4, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Risico-aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onrechtmatige overheidsdaad

[MdV, 28-11-2015; bijgewerkt 17-08-2018]

[Totaal: 1    Gemiddelde: 1/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.