Aansprakelijkheid elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid elektronisch rechtsverkeer

In Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W. is een regeling opgenomen inzake aansprakelijkheid voor elektronisch rechtsverkeer. Degeen die zich daar schuldig aan maakt kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De afdeling omvat slechts 1 bepaling (art. 6:196c B.W.).

De regeling is een uitvoeringsregeling van de EG-richtlijn inzake elektronische handel (PbEG L 178). De regeling verwijst voorts naar art. 8.2 Wet handhaving consumentenbescherming. en naar art. 3:15d lid 3 B.W..

De formulering van de regeling is wat merkwaardig, omdat de bepaling een aantal voorwaarden beschrijft waarin degeen die elektronische informatie opslaat op verwerkt NIET aansprakelijk is. De wet faciliteert dus een wettelijke exoneratie onder de in de wet genoemde voorwaarden.

Rechtspraak

HR 25 november 2005 Lycos Netherlands/NN – vordering tegen hosting provider tot het verstrekken van de naam en het adres van een websitehouder wegens op de website geuite ernstige beschuldiging

Andere relevante pagina’s

Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)

Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (Afd. 1A, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Algemene bepalingen aansprakelijkheid onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid voor personen en zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Produktenaansprakelijkheid (Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Oneerlijke handelspraktijken (Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid misleidende en vergelijkende reclame (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

[MdV, 9-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.