Oneerlijke handelspraktijken (Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding oneerlijke handelspraktijken

In Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W. is een regeling opgenomen die een wettelijke basis geeft om op te kunnen treden tegen oneerlijke handelspraktijken. De afdeling omvat 10 bepalingen (art. 6:193a B.W. tot en met art. 6:193j B.W.). De regeling is in werking getreden met ingang van 15 oktober 2008.

Deze wettelijke regeling (Stbl. 2008/397) is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn nr. 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PbEU L 149).

De wet omvat ook een regeling inzake de procedure die kan worden aanhangig gemaakt. Zie de pagina Collectief actierecht.

Consumentenbescherming

De regeling is met name gericht op de bescherming van de (Europese) consument tegen oneerlijke handelspraktijken. Dit als onderdeel van het streven naar de eenwording van de interne markt van de EU, waarbij het vertrouwen bij handelstransacties – ook over de grenzen heen – van belang is.

Definities

In art. 6:193a B.W wordt allereerst een aantal definities gegeven van onder meer het begrip consument, handelaar en handelspraktijk.

In art. 6:193b B.W wordt in algemene termen gedefinieerd wat een oneerlijke handelspraktijk is. Dit begrip wordt verder uitgediept in art. 6:193c B.W en volgende, waarbij er ook een zwarte lijst in de wet is opgenomen van per definitie oneerlijke handelspraktijken (art. 6:193g B.W) en agressieve handelspraktijken (art. 6:193i B.W) .

Met name worden als oneerlijke handelspraktijk aangeduid een misleidende handelspraktijk en een agressieve handelspraktijk.

Definitie misleidende handelspraktijk

Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is, of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden (art. 6:193c B.W).

Agressieve handelspraktijk

In art. 6:193h B.W wordt uitgewerkt wat is te verstaan onder een agressieve handelspraktijk.

Andere relevante pagina’s

Algemene bepalingen aansprakelijkheid onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid voor personen en zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Produktenaansprakelijkheid (Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Misleidende en vergelijkende reclame (Afd. 4, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

[MdV, 6-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.