Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding regeling tijdelijke verhaalsrechten

Afd. 5 Titel 3 Boek 6 B.W. is de vrucht van een niet voltooide maatschappelijke (en politieke) discussie over de wenselijkheid van de mogelijkheid voor verzekeraars om door hen aan verzekerden uitgekeerde schade te kunnen verhalen op de veroorzaker(s) van de door de verzekeraar vergoede schade. De regeling omvat één wettelijke bepaling: art. 6:197 B.W..

Voor een interessante scriptie over deze bijzondere wettelijke regeling zie de scriptie van Arno Kingma “Tijdelijke regeling verhaalsrechten” van 15 december 2014, waarin hij de voors en tegens van deze regeling op dat moment op een rij zet.

Andere relevante pagina’s

Aansprakelijkheid buiten contract (onrechtmatige daad) (Titel 3, Boek 6 B.W.)

Algemene bepalingen aansprakelijkheid onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid voor personen en zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Produktenaansprakelijkheid (Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Oneerlijke handelspraktijken (Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Schending van mededingingsrecht (Afd. 3B, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Misleidende en vergelijkende reclame (Afd. 4, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

[MdV, 17-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.