Gevolgen van overgang van vorderingen (Afd. 1, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Inleiding gevolgen van overgang van vorderingen

De gevolgen van de overgang van vorderingen is geregeld in Afd. 1, Titel 2, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 8 artikelen (art. 6:142 B.W. tot en met art. 6:149 B.W.).

Gevolgen overgang: nevenrechten

In art. 6:142 B.W. wordt allereerst geregeld, dat bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser ook de daarbij behorende nevenrechten overgaan. Zoals rechten van pand en hypotheek en uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om de ter zake van de vordering en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen. Wanneer een vennootschap in een fiscale eenheid dus wordt uitgewonnen voor de schuld van de gefailleerde, dan verkrijgt die de rang van de schuld die is voldaan. Zie ook subrogatie.

Onder de nevenrechten zijn tevens begrepen het recht van de vorige schuldeiser op bedongen rente of boete of op een dwangsom, behalve voor zover de rente opeisbaar of de boete of dwangsom reeds verbeurd was op het tijdstip van de overgang.

Overdracht van alle toebehoren

Bij de overdracht moet de overdragende partij alle toebehoren overhandigen aan de verkrijger (art. 6:143 B.W.).

Verweermiddelen schuldenaar

De schuldenaar behoudt zijn verweermiddelen tegen de vordering, ondanks de overdracht (art. 6:145 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Overgang van vorderingen en schulden (Titel 2, Boek 6 B.W.)

Subrogatie  (Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Schuld- en contractsoverneming (Afd. 3, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Afstand en vermenging  (Afd. 4, Titel 2, Boek 6 B.W.)

[MdV, 15-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.