Subrogatie (Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Inleiding subrogatie

De subrogatie van vorderingen is geregeld in Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 5 artikelen (art. 6:150 B.W. tot en met art. 6:154 B.W.).

Wat is subrogatie?

Subrogatie houdt in, dat iemand in de (vorderings)rechten van een schuldeiser jegens een schuldenaar treedt door de schuld van de schuldenaar in diens plaats aan de schuldeiser te betalen. Overdracht van de vordering op basis van een verkoop van de vordering aan een derde is geen subrogatie.

In art. 6:150 B.W. is een aantal situaties opgesomd, waarin zich subrogatie voordoet. Dit betreft met name gevallen, waarin de derde, die in de rechten van de schuldenaar treedt, de vordering betaalt omdat een goed wordt uitgewonnen, dat voor de voldoening van de vordering tot zekerheid dient. Ook wanneer betaald wordt om dit te voorkomen, of wanneer weliswaar niet het goed van de derde is, maar hij rechten heeft met betrekking tot het goed, die door uitwinning geschaad zouden worden.

Andere relevante pagina’s

Overgang van vorderingen en schulden (Titel 2, Boek 6 B.W.)

Gevolgen van overgang van vorderingen (Afd. 1, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Schuld- en contractsoverneming (Afd. 3, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Afstand en vermenging  (Afd. 4, Titel 2, Boek 6 B.W.)

[MdV, 27-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.