Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Inleiding goederenrecht

Het vermogensrecht wordt in twee hoofdonderdelen ingedeeld: het verbintenissenrecht en het goederenrecht.

Het verbintenissenrecht gaat over vermogensrechtelijke betrekkingen tussen (rechts)personen onderling. Het goederenrecht gaat over de vermogensrechtelijke betrekking tussen een (rechts)persoon en een “goed” (een voorwerp waarop een vermogensrecht geldend gemaakt kan worden).

Wat omvat het goederenrecht?

Het goederenrecht omvat een heel groot deel van het vermogensrecht, waar iedereen dagelijks mee te maken heeft.

Zonder dat we het ons realiseren of er voor geleerd hoeven te hebben oefenen we voortdurend goederenrechtelijke rechten uit en maken we daar aanspraak op tegenover anderen. Het goederenrecht reguleert al die alledaagse handelingen en rechtsbetrekkingen tussen mensen met betrekking tot de voorwerpen (goederen) die we kunnen bezitten.

De begrippen eigendom, bezit en levering zijn onderdeel van het goederenrecht. Ook bvb. pandrecht en hypotheekrecht. Het goederenrecht gaat over de juridische relatie tussen (rechts)personen en goederen. Dat kunnen zowel stoffelijke objecten zijn als immateriële vermogensrechten die voorwerp kunnen zijn van eigendom.

Boek 3 en Boek 5 B.W.

De wet behandelt het algemene deel van het goederenrecht in Boek 3 B.W.. In Boek 5 B.W. wordt specifiek ingegaan op goederen, die stoffelijke objecten zijn. Deze worden in het recht “zaken” genoemd.

De begrippen eigendom en bezit zijn de basis van het goederenrecht. Deze rechten worden ook wel “zakelijke rechten” genoemd). Boek 5 van het Burgerlijk wetboek bevat de wettelijke regeling van deze rechten.

Daarnaast staan er in boek 3 Burgerlijk wetboek (dat over het vermogensrecht in het algemeen gaat) ook een aantal algemene bepalingen over het goederenrecht. Met name in Boek 3 titel 1, afdeling 1 (begripsbepalingen), in titel 4 (verkrijging en verlies van goederen) en in titel 5 (bezit en houderschap).

Een inleiding over deze begrippen met de belangrijkste wettelijke bepalingen zijn te vinden in deze blogpost op deze website.

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Eigendom algemeen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Eigendom van onroerende zaken (Titel 3, Boek 5 B.W.)

Bevoegdheden en verplichtingen eigenaars naburige erven (burenrecht) (Titel 4, Boek 5 B.W.)

Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Erfdienstbaarheden (Titel 6, Boek 5 B.W.)

Erfpacht (Titel 7, Boek 5 B.W.)

Opstalrecht (Titel 8, Boek 5 B.W.)

Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

Eigendom en bezit – zie ook de blogpost over eigendom en bezit.

Kwaliteitsrekening

Retentierecht van de aannemer

Revindicatie van gestolen goed

Zekerheidsrechten

Pandrecht en hypotheekrecht

[MdV, 7-12-2015]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.