Vereniging van eigenaars (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding vereniging van eigenaars

Voor het gezamenlijk beheer van appartementsrechten is een vereniging van eigenaren nodig (of zoals de wet het noemt: “eigenaars”). In de praktijk vaak afgekort als “VvE”. De wettelijke regeling van de VvE is opgenomen in Afd. 2, Titel 9 van Boek 5 B.W.. De regeling omvat 12 bepalingen (art. 5:124 B.W. tot en met art. 5:135 B.W.).

Rechtspersoon

De VvE is een rechtspersoon in de zin van Boek 2 B.W. (Rechtspersonen) (art. 5:124 lid 1 B.W.).

Titel 1 van Boek 2 B.W. is op de VvE van toepassing, behoudens de in art. 5:124 lid 2 B.W. genoemde uitzonderingen (art. 5:124 lid 2 B.W.). Dat betekent, dat de bepalingen inzake vernietiging van besluiten van de VvE overeenkomstig van toepassing is (zie ook de pagina vernietiging besluiten rechtspersoon).

Titel 2 van Boek 2 B.W. (Verenigingen) is slechts van toepassing “voor zover de onderhavige Afdeling daarnaar verwijst”  (art. 5:124 lid 3 B.W.). Kennelijk wordt met “onderhavige afdeling” die over de VvE in boek 5 B.W. bedoeld.

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Rechten uit verzekeringsovereenkomsten (Afd. 3, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Wijziging en opheffing van de akte van splitsing (Afd. 4, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Vernietiging besluiten rechtspersoon

[MdV, 15-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.