Eigendom onroerende zaken (Titel 3, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom van onroerende zaken

In Titel 3, Boek 5 B.W. wordt de eigendom van onroerende zaken verder wordt uitgediept. De Titel omvat 17 artikelen.

Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:3 B.W. (definitie van “zaken”) en art. 3:5 B.W. (definitie van “onroerend” en “roerend”). Zie de pagina Begripsbepalingen.

Omvang van de eigendom van grond

In art. 5:20 lid 1 B.W. wordt een opsomming gegeven, wat de eigendom van grond omvat. Uiteraard weer behoudens wettelijke uitzonderingen. De eigendom van grond omvat:

  • de bovengrond
  • de zich daaronder bevindende aardlagen
  • het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen
  • het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op het erf van een ander staat
  • gebouwen en werken die rechtstreeks of indirect duurzaam met de grond zijn verenigd, voor zover geen bestanddeel van de onroerende zaak van een ander
  • de beplantingen die met de grond verenigd zijn

Uitzondering: netwerk van kabels en leidingen

In lid 2 wordt een uitzondering gemaakt op deze opsomming. De eigendom van een netwerk van leidingen of kabels , dat in, op of boven de grond van anderen is aangelegd, toe aan de (bevoegde) aanlegger daarvan.

Het gaat daarbij om bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.

Andere relevante pagina’s

Begripsbepalingen (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Eigendom in het algemeen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Bevoegdheden en verplichtingen eigenaars naburige erven (burenrecht) (Titel 4, Boek 5 B.W.)

Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Erfdienstbaarheden (Titel 6, Boek 5 B.W.)

Erfpacht (Titel 7, Boek 5 B.W.)

Opstalrecht (Titel 8, Boek 5 B.W.)

Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

[MdV, 9-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.