Pagina inhoud

  Voortgang Project Digitale Toegang

  Sinds het mislukte project Kwaliteit En Innovatie (KEI), waarmee de Rechtspraak digitaal procederen in civiele zaken in 2016 beoogde in te voeren, heeft de Rechtspraak zich herpakt. De KEI-pilot voor digitaal procederen bij de rechtbanken werkte niet goed doordat dit in de back-end bij de rechtbanken niet soepel verliep. De Rechtspraak heeft hier lessen uit getrokken. Met het Project Digitale Toegang (KEI 2.0 zogezegd) heeft de Rechtspraak het ambitieniveau getemperd. Uitgangspunt bij KEI 2.0 is een stapsgewijze, zorgvuldige en beheerste invoering. Met de focus op digitaal uitwisselen van stukken.

  Niet hele KEI-project mislukt

  Overigens is niet het hele KEI-project mislukt. Digitaal procederen is bij de Hoge Raad wel ingevoerd in maart 2017, en het KEI-Toezicht gedeelte voor insolventies en bewindvoering is ook doorgegaan. Dit laatste platform bestaat met name uit uitwisseling van berichten. Verder zijn er ook verschillende wetswijzigingen in Rv. die met KEI waren ingevoerd overeind gebleven. In 2019 is KEI ingetrokken. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI. Bij de samenvoeging van het wetboek van Rv. (de splitsing in digitaal en niet-digitaal was een drama voor de praktijk) zijn de sporen van KEI weer zo goed als verdwenen.

  Per 1 februari 2022 is de fax afgeschaft voor de Rechtspraak. Zodat we hiermee tot de moderne tijd zijn toegetreden. Zie het bericht op de Rechtspraak. Daarvoor in de plaats is Veilig Mailen gekomen (via Zivver bvb.). Dat dit niet geheel zonder risico’s is stipten we aan in de bespreking van het arrest HR 12 april 2024 (beschadigde PDF). Dit zal bij digitale indiening overigens niet anders zijn.

  Eerdere stappen Project Digitale Toegang

  Inmiddels zijn er al veel stappen gezet in het Project Digitale Toegang. Los van digitaal procederen in bestuursrechtelijke en fiscale zaken is het digitaal indienen van het beslagrekest ingevoerd. Dit werkt uitstekend. Zie ook het eerdere blog Digitaal procederen? KEI 2.0.

  Jongste ontwikkelingen digitaal procederen

  In oktober vorig jaar is de pilot digitaal procederen in kort gedingen gestart (zie het bericht van de Rechtspraak). Dat is kennelijk goed verlopen, want per 6 mei 2024 is dit – naast andere projecten – landelijk uitgerold. Voor kort gedingen betekent dit dus dat bvb. het aanvraagformulier voor de dagbepaling en de concept dagvaarding langs deze weg kunnen worden ingediend.

  Via de weg van de geleidelijkheid zijn ook nieuwe initiatieven genomen. Op deze pagina van de website van de Rechtspraak is een overzicht te vinden van de ontwikkelingen op het vlak van burgerlijke procesrecht.

  We zien nog steeds de klachten over de papieren procesdossiers in hoger beroep op social media langs komen. Maar er daagt licht aan het eind van de tunnel.

  Auteur & Last edit

  MdV, 8-05-2024

  Pagina inhoud

   Voortgang Project Digitale Toegang

   Sinds het mislukte project Kwaliteit En Innovatie (KEI), waarmee de Rechtspraak digitaal procederen in civiele zaken in 2016 beoogde in te voeren, heeft de Rechtspraak zich herpakt. De KEI-pilot voor digitaal procederen bij de rechtbanken werkte niet goed doordat dit in de back-end bij de rechtbanken niet soepel verliep. De Rechtspraak heeft hier lessen uit getrokken. Met het Project Digitale Toegang (KEI 2.0 zogezegd) heeft de Rechtspraak het ambitieniveau getemperd. Uitgangspunt bij KEI 2.0 is een stapsgewijze, zorgvuldige en beheerste invoering. Met de focus op digitaal uitwisselen van stukken.

   Niet hele KEI-project mislukt

   Overigens is niet het hele KEI-project mislukt. Digitaal procederen is bij de Hoge Raad wel ingevoerd in maart 2017, en het KEI-Toezicht gedeelte voor insolventies en bewindvoering is ook doorgegaan. Dit laatste platform bestaat met name uit uitwisseling van berichten. Verder zijn er ook verschillende wetswijzigingen in Rv. die met KEI waren ingevoerd overeind gebleven. In 2019 is KEI ingetrokken. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI. Bij de samenvoeging van het wetboek van Rv. (de splitsing in digitaal en niet-digitaal was een drama voor de praktijk) zijn de sporen van KEI weer zo goed als verdwenen.

   Per 1 februari 2022 is de fax afgeschaft voor de Rechtspraak. Zodat we hiermee tot de moderne tijd zijn toegetreden. Zie het bericht op de Rechtspraak. Daarvoor in de plaats is Veilig Mailen gekomen (via Zivver bvb.). Dat dit niet geheel zonder risico’s is stipten we aan in de bespreking van het arrest HR 12 april 2024 (beschadigde PDF). Dit zal bij digitale indiening overigens niet anders zijn.

   Eerdere stappen Project Digitale Toegang

   Inmiddels zijn er al veel stappen gezet in het Project Digitale Toegang. Los van digitaal procederen in bestuursrechtelijke en fiscale zaken is het digitaal indienen van het beslagrekest ingevoerd. Dit werkt uitstekend. Zie ook het eerdere blog Digitaal procederen? KEI 2.0.

   Jongste ontwikkelingen digitaal procederen

   In oktober vorig jaar is de pilot digitaal procederen in kort gedingen gestart (zie het bericht van de Rechtspraak). Dat is kennelijk goed verlopen, want per 6 mei 2024 is dit – naast andere projecten – landelijk uitgerold. Voor kort gedingen betekent dit dus dat bvb. het aanvraagformulier voor de dagbepaling en de concept dagvaarding langs deze weg kunnen worden ingediend.

   Via de weg van de geleidelijkheid zijn ook nieuwe initiatieven genomen. Op deze pagina van de website van de Rechtspraak is een overzicht te vinden van de ontwikkelingen op het vlak van burgerlijke procesrecht.

   We zien nog steeds de klachten over de papieren procesdossiers in hoger beroep op social media langs komen. Maar er daagt licht aan het eind van de tunnel.

   Auteur & Last edit

   MdV, 8-05-2024

   Meer actualiteiten