Adverteren

Adverteren

Het is mogelijk op de website te adverteren. Tegen een laag maandelijks tarief wordt je advertentie getoond in de doelgroep. Enkele duizenden bezoekers per maand zien de advertentie.

Lawyrup.nl wordt tienduizenden keren per jaar geraadpleegd door juristen zoals advocaten, notarissen, juridisch adviseurs en deurwaarders, maar ook door leken met inhoudelijke interesse voor het vermogensrecht, procesrecht en executierecht en het insolventierecht. Het aantal bezoekers groeit nog steeds exponentieel naarmate de content groeit.

Neem contact op via Facebook, Twitter of LinkedIn of stuur een mail naar het info-adres.

[12-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.