Algemene voorwaarden Lawyrup.nl

Inhoud van de website algemeen van aard

De inhoud van de website Lawyrup.nl is uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoekers van de website. De informatie op de website is geen juridisch advies en de auteur(s) van de artikelen of blogs geven op deze website geen juridische adviezen. Lawyrup.nl is niet gerelateerd aan een bepaald juridisch adviesbureau of advocatenkantoor.

De informatie op de website is van algemene aard, en kan niet worden toegepast op een bepaalde zaak of geschil.

Voor het verkrijgen van rechtsbijstand of juridisch advies verwijst Lawyrup.nl particulieren of bedrijven naar een deskundige juridische adviseur of advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar het probleem over gaat.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Lawyrup.nl kan niet instaan niet voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die mogelijk kan voorvloeien uit handelen of nalaten van personen of bedrijven dat is ingegeven door de op de website van Lawyrup.nl gepubliceerde informatie.

Auteursrechten en dubbele content

Auteurs die bijdragen leveren die op de website gepubliceerd worden moeten er zelf op toezien dat de gepubliceerde tekst geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden. Indien er inbreuk gemaakt wordt, is de auteur daarvoor aansprakelijk en vrijwaart de auteur de uitgever van Lawyrup.nl voor de schadelijke gevolgen daarvan, inclusief alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Auteurs dienen er op toe te zien dat er geen dubbele content geplaatst wordt, die nagenoeg in dezelfde vorm al elders op het internet gepubliceerd is, ook al is de auteur daarop de rechthebbende.

Door het publiceren van blogs of artikelen of andere content op de website van Lawyrup.nl doet de auteur afstand van diens auteursrecht op de gepubliceerde content en draagt dit auteursrecht over aan Lawyrup.nl. Voor zover het auteursrecht niet overdraagbaar is verleent de auteur aan Lawyrup.nl het recht om de betreffende content te publiceren. De auteur zal geen content plaatsen, waarop derden reeds het exclusieve auteursrecht van de auteur hebben verkregen.

Derden die een auteursrecht inbreuk menen te constateren op de website dienen zich onverwijld tot de uitgever van Lawyrup.nl te wenden, opdat die gepaste maatregelen kan nemen om de inbreuk ongedaan te maken. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het voortduren van een inbreuk indien de rechthebbende na constatering niet onverwijld aan de uitgever meldt opdat de uitgever de inbreuk kan onderzoeken en de inbreuk kan beëindigen door de betreffende content offline te zetten en/of te verwijderen.

Betaalde content

De inhoud van deze website is toegankelijk voor eenieder die zich aanmeldt als lid (member). Het gratis lidmaatschap geldt tot wederopzegging door de uitgever. De uitgever kan zonder voorafgaande mededeling de toegang tot gratis content beëindigen. Het gratis lidmaatschap blijft dan gelden voor de gratis content.

Naar mate de website gevuld raakt zal er een betaald lidmaatschap worden geïntroduceerd voor de content bedoeld voor professionals en een lidmaatschap voor specialistische professionals. Het bedrag van een betaald abonnement zal op dat moment worden bepaald. Het bedrag voor gespecialiseerde professionals – die tot meer content toegang krijgen – zal hoger zijn dan dat voor professionals.

Het abonnementsgeld voor betaald lidmaatschap zal relatief laag zijn (vooralsnog hooguit enkele tientjes per jaar). Naast het abonnementsgeld zal een functionaliteit worden toegevoegd voor betaald raadplegen van pagina’s en berichten voor geringe bedragen per view. Vooralsnog is de website gratis. De uitgever behoudt zich het recht voor de content van de website zonder aankondiging vooraf gedeeltelijk af te schermen als betaalde content waarvoor een betaald lidmaatschap vereist is.

versie 1.1 d.d. 7 december 2015

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.