Pagina inhoud

  Wet modernisering faillissementsrecht

  Per 1 januari 2019 is de Faillissementswet op een aantal onderdelen gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure. Deze wijziging heeft meerdere doelstellingen.

  Met de wetswijziging wordt gestreefd naar het bevorderen van de digitalisering van de faillissementsprocedure en verbetering van de toegankelijkheid tot informatie. Verder wil de wetgever de faillissementsprocedure sneller laten verlopen. Dat betekent onder meer dat er geen herstelmogelijkheid meer is als een vordering te laat ter verificatie wordt ingediend. Verder wil de wetgever meer mogelijkheden scheppen voor maatwerk.

  Zie voor meer informatie de pagina Faillissement waar ook links naar de publicatie in het Staatsblad en de MvT zijn te vinden.

  [MdV, 15-02-2019]

   

  Pagina inhoud

   Wet modernisering faillissementsrecht

   Per 1 januari 2019 is de Faillissementswet op een aantal onderdelen gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure. Deze wijziging heeft meerdere doelstellingen.

   Met de wetswijziging wordt gestreefd naar het bevorderen van de digitalisering van de faillissementsprocedure en verbetering van de toegankelijkheid tot informatie. Verder wil de wetgever de faillissementsprocedure sneller laten verlopen. Dat betekent onder meer dat er geen herstelmogelijkheid meer is als een vordering te laat ter verificatie wordt ingediend. Verder wil de wetgever meer mogelijkheden scheppen voor maatwerk.

   Zie voor meer informatie de pagina Faillissement waar ook links naar de publicatie in het Staatsblad en de MvT zijn te vinden.

   [MdV, 15-02-2019]

    

   Meer actualiteiten