Het Nederlandse contractenrecht is vormvrij

Het Nederlandse contractenrecht is in beginsel vormvrij. Voor het aangaan van bindende overeenkomsten is in het algemeen niet een bepaalde vorm voorgeschreven. Slechts in bepaalde gevallen, waarin de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, is wel een schriftelijke vorm vereist.

Bewijs van een overeenkomst

Natuurlijk is het wel praktisch om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Anders kan er een bewijsprobleem ontstaan, of kan verschil van mening ontstaan over de inhoud van de gemaakte afspraken. Het is aan te bevelen een overeenkomst door een deskundige Nederlandse jurist te laten opstellen.

Schriftelijke vastlegging

Naar Nederlands recht valt onder schriftelijk bewijs iedere vorm van vastlegging in geschrift. Daaronder is ook te verstaan vastlegging langs digitale weg, zoals per e-mail of zelfs per Whatsapp. Zo lang er maar geen twijfel over bestaat, dat die berichten van de partijen afkomstig zijn.

Verdieping contractenrecht

Wil je meer te weten komen over het contractenrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het contractenrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping contractenrecht.

Specialisten

Partner worden van Lawyrup?

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? contact ons!

Pagina inhoud

  Het Nederlandse contractenrecht is vormvrij

  Het Nederlandse contractenrecht is in beginsel vormvrij. Voor het aangaan van bindende overeenkomsten is in het algemeen niet een bepaalde vorm voorgeschreven. Slechts in bepaalde gevallen, waarin de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, is wel een schriftelijke vorm vereist.

  Bewijs van een overeenkomst

  Natuurlijk is het wel praktisch om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Anders kan er een bewijsprobleem ontstaan, of kan verschil van mening ontstaan over de inhoud van de gemaakte afspraken. Het is aan te bevelen een overeenkomst door een deskundige Nederlandse jurist te laten opstellen.

  Schriftelijke vastlegging

  Naar Nederlands recht valt onder schriftelijk bewijs iedere vorm van vastlegging in geschrift. Daaronder is ook te verstaan vastlegging langs digitale weg, zoals per e-mail of zelfs per Whatsapp. Zo lang er maar geen twijfel over bestaat, dat die berichten van de partijen afkomstig zijn.

  Verdieping contractenrecht

  Wil je meer te weten komen over het contractenrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het contractenrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping contractenrecht.

  Specialisten

  Partner worden van Lawyrup?

  Uw advocaten-kantoor onder de aandacht brengen? contact ons!

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis