Meer Ken Je Recht

Ondernemingsrecht: is dat het recht voor ondernemers?

ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht

Onrechtmatige daad

aansprakelijkheidsrecht

Wederkerige overeenkomst

contractenrecht

Definitie verbintenis

verbintenissenrecht

Onrechtmatige daad

verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het Nederlandse vermogensrecht is opgedeeld in twee onderdelen: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tot een (rechts)persoon en een goed, terwijl het verbintenissenrecht de rechtsverhouding tussen (rechts)personen onderling regelt.

Vermogensrecht

Het vermogensrecht is in de Nederlandse wet geregeld in het Burgerlijk Wetboek, dat bestaat uit meerdere wetboeken. Het algemene verbintenissenrecht is geregeld in Boek 3 en Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Een verbintenis is een via de rechter afdwingbare juridische verplichting.

Contractenrecht

Het Nederlandse contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Bij een contract (of overeenkomst) ontstaan er verplichtingen tussen twee of meer partijen, die een overeenkomst aangaan waar over en weer verbintenissen uit voortvloeien.

Aansprakelijkheidsrecht

Naast het verrichten van rechtshandelingen zoals het sluiten van een contract, met de bedoeling om verplichtingen in aan te gaan, kunnen verbintenissen ook voortvloeien uit onrechtmatig handelen. Dit is het domein van het aansprakelijkheidsrecht en de onrechtmatige daad.

Verdieping verbintenissenrecht

Wil je meer te weten komen over het verbintenissenrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het verbintenissenrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping verbintenissenrecht.

[MdV, 6-04-2023]

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Specialisten verbintenissenrecht

mr. Simon van Zijll

Forsyte Advocaten
svz@forsyte.nl
085 - 4017 179
Advocatuur
mr. Simon van Zijll

Hier uw visitekaartje?

Verbintenissenrecht

Het Nederlandse vermogensrecht is opgedeeld in twee onderdelen: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tot een (rechts)persoon en een goed, terwijl het verbintenissenrecht de rechtsverhouding tussen (rechts)personen onderling regelt.

Vermogensrecht

Het vermogensrecht is in de Nederlandse wet geregeld in het Burgerlijk Wetboek, dat bestaat uit meerdere wetboeken. Het algemene verbintenissenrecht is geregeld in Boek 3 en Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Een verbintenis is een via de rechter afdwingbare juridische verplichting.

Contractenrecht

Het Nederlandse contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Bij een contract (of overeenkomst) ontstaan er verplichtingen tussen twee of meer partijen, die een overeenkomst aangaan waar over en weer verbintenissen uit voortvloeien.

Aansprakelijkheidsrecht

Naast het verrichten van rechtshandelingen zoals het sluiten van een contract, met de bedoeling om verplichtingen in aan te gaan, kunnen verbintenissen ook voortvloeien uit onrechtmatig handelen. Dit is het domein van het aansprakelijkheidsrecht en de onrechtmatige daad.

Verdieping verbintenissenrecht

Wil je meer te weten komen over het verbintenissenrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het verbintenissenrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping verbintenissenrecht.

[MdV, 6-04-2023]

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Meer Ken Je Recht

Ondernemingsrecht: is dat het recht voor ondernemers?

ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht

Onrechtmatige daad

aansprakelijkheidsrecht

Definitie verbintenis

verbintenissenrecht

Wederkerige overeenkomst

contractenrecht

Onrechtmatige daad

verbintenissenrecht

Specialisten verbintenissenrecht

mr. Simon van Zijll

Forsyte Advocaten
svz@forsyte.nl
085 - 4017 179
Advocatuur
mr. Simon van Zijll

Hier uw visitekaartje?

Verbintenissenrecht

Het Nederlandse vermogensrecht is opgedeeld in twee onderdelen: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tot een (rechts)persoon en een goed, terwijl het verbintenissenrecht de rechtsverhouding tussen (rechts)personen onderling regelt.

Vermogensrecht

Het vermogensrecht is in de Nederlandse wet geregeld in het Burgerlijk Wetboek, dat bestaat uit meerdere wetboeken. Het algemene verbintenissenrecht is geregeld in Boek 3 en Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Een verbintenis is een via de rechter afdwingbare juridische verplichting.

Contractenrecht

Het Nederlandse contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Bij een contract (of overeenkomst) ontstaan er verplichtingen tussen twee of meer partijen, die een overeenkomst aangaan waar over en weer verbintenissen uit voortvloeien.

Aansprakelijkheidsrecht

Naast het verrichten van rechtshandelingen zoals het sluiten van een contract, met de bedoeling om verplichtingen in aan te gaan, kunnen verbintenissen ook voortvloeien uit onrechtmatig handelen. Dit is het domein van het aansprakelijkheidsrecht en de onrechtmatige daad.

Verdieping verbintenissenrecht

Wil je meer te weten komen over het verbintenissenrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het verbintenissenrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping verbintenissenrecht.

[MdV, 6-04-2023]

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Specialisten verbintenissenrecht

mr. Simon van Zijll

Forsyte Advocaten
svz@forsyte.nl
085 - 4017 179
Advocatuur
mr. Simon van Zijll

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Wederkerige overeenkomst

contractenrecht

Onrechtmatige daad

aansprakelijkheidsrecht

Definitie verbintenis

verbintenissenrecht

Onrechtmatige daad

verbintenissenrecht

Ondernemingsrecht: is dat het recht voor ondernemers?

ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis