Ontslagrecht

Een apart en belangrijk onderdeel binnen het Nederlandse arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen.

Flexibiliteit in het arbeidsrecht

Enerzijds geeft het arbeidsrecht regels voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De wetgever probeert flexibele arbeidsovereenkomsten zoals nulurencontracten en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in te perken. De wet geeft er de voorkeur aan, dat de werkgever mensen in dienst neemt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Regels voor arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden in het Nederlandse arbeidsrecht aparte regels, waarmee de werknemer beschermd wordt tegen ontslag.

Regels voor arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De Nederlandse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent ook een regime van ontslagbescherming. Ontslag is alleen mogelijk na een ontslagvergunning van het UWV of via de Kantonrechter. Aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst stelt de wet bepaalde eisen.

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 is het Nederlandse ontslagrecht versoepeld. Er is een gestandaardiseerde ontslagvergoeding in de wet opgenomen, de zogeheten transitievergoeding, waar de werknemer in ieder geval aanspraak op heeft als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot een einde komt.

Naast de transitievergoeding kan in sommige gevallen nog een aanvullende billijke vergoeding worden toegekend.

Verdieping ontslagrecht

Wil je meer te weten komen over het ontslagrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het ontslagrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping ontslagrecht.

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Specialisten ontslagrecht

mr. Ronald Beltzer

Flott Advocatuur
beltzer@flottadvocatuur.nl
06 - 3405 6599
Advocatuur
mr. Ronald Beltzer

mr. Ronnie Eisenmann

Eisenmann & Ravestijn Advocaten
ronnie@eisenmann.org
+31 20 445 84 45
Advocatuur
mr. Ronnie Eisenmann

Hier uw visitekaartje?

Ontslagrecht

Een apart en belangrijk onderdeel binnen het Nederlandse arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen.

Flexibiliteit in het arbeidsrecht

Enerzijds geeft het arbeidsrecht regels voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De wetgever probeert flexibele arbeidsovereenkomsten zoals nulurencontracten en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in te perken. De wet geeft er de voorkeur aan, dat de werkgever mensen in dienst neemt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Regels voor arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden in het Nederlandse arbeidsrecht aparte regels, waarmee de werknemer beschermd wordt tegen ontslag.

Regels voor arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De Nederlandse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent ook een regime van ontslagbescherming. Ontslag is alleen mogelijk na een ontslagvergunning van het UWV of via de Kantonrechter. Aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst stelt de wet bepaalde eisen.

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 is het Nederlandse ontslagrecht versoepeld. Er is een gestandaardiseerde ontslagvergoeding in de wet opgenomen, de zogeheten transitievergoeding, waar de werknemer in ieder geval aanspraak op heeft als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot een einde komt.

Naast de transitievergoeding kan in sommige gevallen nog een aanvullende billijke vergoeding worden toegekend.

Verdieping ontslagrecht

Wil je meer te weten komen over het ontslagrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het ontslagrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping ontslagrecht.

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Meer Ken Je Recht

Specialisten ontslagrecht

mr. Ronald Beltzer

Flott Advocatuur
beltzer@flottadvocatuur.nl
06 - 3405 6599
Advocatuur
mr. Ronald Beltzer

mr. Ronnie Eisenmann

Eisenmann & Ravestijn Advocaten
ronnie@eisenmann.org
+31 20 445 84 45
Advocatuur
mr. Ronnie Eisenmann

Hier uw visitekaartje?

Ontslagrecht

Een apart en belangrijk onderdeel binnen het Nederlandse arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen.

Flexibiliteit in het arbeidsrecht

Enerzijds geeft het arbeidsrecht regels voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De wetgever probeert flexibele arbeidsovereenkomsten zoals nulurencontracten en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in te perken. De wet geeft er de voorkeur aan, dat de werkgever mensen in dienst neemt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Regels voor arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden in het Nederlandse arbeidsrecht aparte regels, waarmee de werknemer beschermd wordt tegen ontslag.

Regels voor arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De Nederlandse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent ook een regime van ontslagbescherming. Ontslag is alleen mogelijk na een ontslagvergunning van het UWV of via de Kantonrechter. Aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst stelt de wet bepaalde eisen.

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 is het Nederlandse ontslagrecht versoepeld. Er is een gestandaardiseerde ontslagvergoeding in de wet opgenomen, de zogeheten transitievergoeding, waar de werknemer in ieder geval aanspraak op heeft als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot een einde komt.

Naast de transitievergoeding kan in sommige gevallen nog een aanvullende billijke vergoeding worden toegekend.

Verdieping ontslagrecht

Wil je meer te weten komen over het ontslagrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het ontslagrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping ontslagrecht.

(Ken je recht: Alle categorieën rechtsgebieden)

Specialisten ontslagrecht

mr. Ronnie Eisenmann

Eisenmann & Ravestijn Advocaten
ronnie@eisenmann.org
+31 20 445 84 45
Advocatuur
mr. Ronnie Eisenmann

mr. Ronald Beltzer

Flott Advocatuur
beltzer@flottadvocatuur.nl
06 - 3405 6599
Advocatuur
mr. Ronald Beltzer

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis