Burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor de wijze waarop procedures gevoerd moeten worden. Daarnaast bevat het ook het executierecht. Het burgerlijk procesrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (afgekort als: Rv.).

Dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures

De wet maakt een onderscheid tussen dagvaardingsprocedures – die worden ingeleid met een dagvaarding, waarbij de wederpartij bij exploot door de deurwaarder wordt opgeroepen om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen – en verzoekschriftprocedures. Bij die laatste dient de verzoeker het verzoekschrift in bij de rechtbank, en roept de griffier de belanghebbenden op.

Verzoekschriftprocedures hebben betrekking op rechtsbetrekkingen die niet alleen de betrokken partijen raken, maar ook een breder effect hebben. Er kunnen meer belanghebbenden zijn, of er kan een rechtstoestand vastgesteld worden. Zoals een verzoek tot faillietverklaring.

Of je een dagvaardingsprocedure moet voeren of een verzoekschriftprocedure kun je uit de wet opmaken doordat de wet in het eerste geval spreekt van ‘vorderen’ en in het andere van ‘verzoeken’.

Rechtsmiddelen

Naast de gewone procesgang van de twee vormen procedures in 1e instantie (bij de rechtbank) biedt de wet ook de mogelijkheid van hoger beroep en van het arrest van het Hof ook nog eens de mogelijkheid van cassatie. Dat noemen we rechtsmiddelen.

Bewijsrecht

Het procesrecht bevat ook een onderdeel bewijsrecht. Daarin wordt voorgeschreven, wie bewijs moet leveren en hoe dit te doen.

Executierecht

Het executierecht is ook te beschouwen als onderdeel van het procesrecht. In elk geval staat dit ook in Rv., en wel in Boek II Rv.. Zie ook de inleiding Executierecht.

Bijzondere procedures

Naast de ‘gewone’ procedures geeft de wet ook nog een aantal specifieke procesregels voor bepaalde onderwerpen. Die staan in Boek III Rv.. Zoals onder andere procedures ondernemingsrecht, procedures vervoersrecht, procedures inzake echtscheiding en inzake ouderlijk gezag.

En niet te vergeten de wettelijke regeling van het conservatoir beslag.

[MdV, 6-04-2023]

Specialisten procesrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor de wijze waarop procedures gevoerd moeten worden. Daarnaast bevat het ook het executierecht. Het burgerlijk procesrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (afgekort als: Rv.).

Dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures

De wet maakt een onderscheid tussen dagvaardingsprocedures – die worden ingeleid met een dagvaarding, waarbij de wederpartij bij exploot door de deurwaarder wordt opgeroepen om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen – en verzoekschriftprocedures. Bij die laatste dient de verzoeker het verzoekschrift in bij de rechtbank, en roept de griffier de belanghebbenden op.

Verzoekschriftprocedures hebben betrekking op rechtsbetrekkingen die niet alleen de betrokken partijen raken, maar ook een breder effect hebben. Er kunnen meer belanghebbenden zijn, of er kan een rechtstoestand vastgesteld worden. Zoals een verzoek tot faillietverklaring.

Of je een dagvaardingsprocedure moet voeren of een verzoekschriftprocedure kun je uit de wet opmaken doordat de wet in het eerste geval spreekt van ‘vorderen’ en in het andere van ‘verzoeken’.

Rechtsmiddelen

Naast de gewone procesgang van de twee vormen procedures in 1e instantie (bij de rechtbank) biedt de wet ook de mogelijkheid van hoger beroep en van het arrest van het Hof ook nog eens de mogelijkheid van cassatie. Dat noemen we rechtsmiddelen.

Bewijsrecht

Het procesrecht bevat ook een onderdeel bewijsrecht. Daarin wordt voorgeschreven, wie bewijs moet leveren en hoe dit te doen.

Executierecht

Het executierecht is ook te beschouwen als onderdeel van het procesrecht. In elk geval staat dit ook in Rv., en wel in Boek II Rv.. Zie ook de inleiding Executierecht.

Bijzondere procedures

Naast de ‘gewone’ procedures geeft de wet ook nog een aantal specifieke procesregels voor bepaalde onderwerpen. Die staan in Boek III Rv.. Zoals onder andere procedures ondernemingsrecht, procedures vervoersrecht, procedures inzake echtscheiding en inzake ouderlijk gezag.

En niet te vergeten de wettelijke regeling van het conservatoir beslag.

[MdV, 6-04-2023]

Meer Ken Je Recht

Specialisten procesrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor de wijze waarop procedures gevoerd moeten worden. Daarnaast bevat het ook het executierecht. Het burgerlijk procesrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (afgekort als: Rv.).

Dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures

De wet maakt een onderscheid tussen dagvaardingsprocedures – die worden ingeleid met een dagvaarding, waarbij de wederpartij bij exploot door de deurwaarder wordt opgeroepen om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen – en verzoekschriftprocedures. Bij die laatste dient de verzoeker het verzoekschrift in bij de rechtbank, en roept de griffier de belanghebbenden op.

Verzoekschriftprocedures hebben betrekking op rechtsbetrekkingen die niet alleen de betrokken partijen raken, maar ook een breder effect hebben. Er kunnen meer belanghebbenden zijn, of er kan een rechtstoestand vastgesteld worden. Zoals een verzoek tot faillietverklaring.

Of je een dagvaardingsprocedure moet voeren of een verzoekschriftprocedure kun je uit de wet opmaken doordat de wet in het eerste geval spreekt van ‘vorderen’ en in het andere van ‘verzoeken’.

Rechtsmiddelen

Naast de gewone procesgang van de twee vormen procedures in 1e instantie (bij de rechtbank) biedt de wet ook de mogelijkheid van hoger beroep en van het arrest van het Hof ook nog eens de mogelijkheid van cassatie. Dat noemen we rechtsmiddelen.

Bewijsrecht

Het procesrecht bevat ook een onderdeel bewijsrecht. Daarin wordt voorgeschreven, wie bewijs moet leveren en hoe dit te doen.

Executierecht

Het executierecht is ook te beschouwen als onderdeel van het procesrecht. In elk geval staat dit ook in Rv., en wel in Boek II Rv.. Zie ook de inleiding Executierecht.

Bijzondere procedures

Naast de ‘gewone’ procedures geeft de wet ook nog een aantal specifieke procesregels voor bepaalde onderwerpen. Die staan in Boek III Rv.. Zoals onder andere procedures ondernemingsrecht, procedures vervoersrecht, procedures inzake echtscheiding en inzake ouderlijk gezag.

En niet te vergeten de wettelijke regeling van het conservatoir beslag.

[MdV, 6-04-2023]

Specialisten procesrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis