Huurrecht

Het huurrecht geeft regels voor huurovereenkomst. Meestal denk je dan aan huur van een woning of een bedrijfspand, maar huur kan ook betrekking hebben op roerende zaken. Zoals de operational lease van een personenauto of bedrijfswagen, een e-bike of e-step, gereedschappen enzovoort. Het huurrecht is te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene regels van het verbintenissenrecht en het contractenrecht gelden ook voor het huurrecht, tenzij een specifieke regel uit het huurrecht afwijkt van de hoofdregel. Dat komt in het huurrecht voor woningen en MKB-bedrijfsruimte veel voor, omdat de wetgever op die terreinen van het huurrecht sterk regulerend optreedt.

Bescherming van de huurder

Kenmerkend voor het huurrecht is de beschermingsgedachte. De wet beschermt de huurder, omdat die vaak een zwakkere positie heeft dan de verhuurder.

De wet stelt een aantal rechten van de huurder dan ook dwingend vast. Van die regels kan niet worden afgeweken (dwingend recht).

Algemene regels huurovereenkomst

De algemene regels voor de huurovereenkomst dateren nog van het begin van het Burgerlijk Wetboek in 1848. Deze gelden voor alles wat je kunt huren, voor zover er niet een bijzondere regeling voor geldt. Die gelden met name voor woningen. De algemene regels gaan uit van contractsvrijheid en vullen weinig in voor de huurder en de verhuurder.

Regels huur van woonruimte

Voor de huur van woonruimte kent de wet juist een heel gedetailleerd uitgewerkt samenstel van regels. Die staan in het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast zijn er allerlei andere wetten en uitvoeringsbesluiten. Zoals de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Belangrijk onderdeel van de wettelijke regeling van de huur van woonruimte is de huurbescherming.

Regels voor huur van bedrijfsruimte

Voor de huur van bedrijfsruimte kent de wet ook specifieke regels. Daarbij wordt echter een onderscheid gemaakt tussen MKB-bedrijfsruimte (oftewel middenstandsbedrijfsruimte) en overige bedrijfsruimte, zoals kantoren en fabrieken. Voor MKB-bedrijfsruimte geldt ook huurbescherming.

De huur van overige bedrijfsruimte was vroeger geregeld in de Huurwet. Nu is er weinig geregeld voor deze categorie huurovereenkomsten.

Zie voor verdieping op het terrein van het huurrecht de kennisbank pagina Huurovereenkomst.

[MdV, 6-04-2023]

Specialisten huurrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Huurrecht

Het huurrecht geeft regels voor huurovereenkomst. Meestal denk je dan aan huur van een woning of een bedrijfspand, maar huur kan ook betrekking hebben op roerende zaken. Zoals de operational lease van een personenauto of bedrijfswagen, een e-bike of e-step, gereedschappen enzovoort. Het huurrecht is te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene regels van het verbintenissenrecht en het contractenrecht gelden ook voor het huurrecht, tenzij een specifieke regel uit het huurrecht afwijkt van de hoofdregel. Dat komt in het huurrecht voor woningen en MKB-bedrijfsruimte veel voor, omdat de wetgever op die terreinen van het huurrecht sterk regulerend optreedt.

Bescherming van de huurder

Kenmerkend voor het huurrecht is de beschermingsgedachte. De wet beschermt de huurder, omdat die vaak een zwakkere positie heeft dan de verhuurder.

De wet stelt een aantal rechten van de huurder dan ook dwingend vast. Van die regels kan niet worden afgeweken (dwingend recht).

Algemene regels huurovereenkomst

De algemene regels voor de huurovereenkomst dateren nog van het begin van het Burgerlijk Wetboek in 1848. Deze gelden voor alles wat je kunt huren, voor zover er niet een bijzondere regeling voor geldt. Die gelden met name voor woningen. De algemene regels gaan uit van contractsvrijheid en vullen weinig in voor de huurder en de verhuurder.

Regels huur van woonruimte

Voor de huur van woonruimte kent de wet juist een heel gedetailleerd uitgewerkt samenstel van regels. Die staan in het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast zijn er allerlei andere wetten en uitvoeringsbesluiten. Zoals de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Belangrijk onderdeel van de wettelijke regeling van de huur van woonruimte is de huurbescherming.

Regels voor huur van bedrijfsruimte

Voor de huur van bedrijfsruimte kent de wet ook specifieke regels. Daarbij wordt echter een onderscheid gemaakt tussen MKB-bedrijfsruimte (oftewel middenstandsbedrijfsruimte) en overige bedrijfsruimte, zoals kantoren en fabrieken. Voor MKB-bedrijfsruimte geldt ook huurbescherming.

De huur van overige bedrijfsruimte was vroeger geregeld in de Huurwet. Nu is er weinig geregeld voor deze categorie huurovereenkomsten.

Zie voor verdieping op het terrein van het huurrecht de kennisbank pagina Huurovereenkomst.

[MdV, 6-04-2023]

Meer Ken Je Recht

Specialisten huurrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Huurrecht

Het huurrecht geeft regels voor huurovereenkomst. Meestal denk je dan aan huur van een woning of een bedrijfspand, maar huur kan ook betrekking hebben op roerende zaken. Zoals de operational lease van een personenauto of bedrijfswagen, een e-bike of e-step, gereedschappen enzovoort. Het huurrecht is te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene regels van het verbintenissenrecht en het contractenrecht gelden ook voor het huurrecht, tenzij een specifieke regel uit het huurrecht afwijkt van de hoofdregel. Dat komt in het huurrecht voor woningen en MKB-bedrijfsruimte veel voor, omdat de wetgever op die terreinen van het huurrecht sterk regulerend optreedt.

Bescherming van de huurder

Kenmerkend voor het huurrecht is de beschermingsgedachte. De wet beschermt de huurder, omdat die vaak een zwakkere positie heeft dan de verhuurder.

De wet stelt een aantal rechten van de huurder dan ook dwingend vast. Van die regels kan niet worden afgeweken (dwingend recht).

Algemene regels huurovereenkomst

De algemene regels voor de huurovereenkomst dateren nog van het begin van het Burgerlijk Wetboek in 1848. Deze gelden voor alles wat je kunt huren, voor zover er niet een bijzondere regeling voor geldt. Die gelden met name voor woningen. De algemene regels gaan uit van contractsvrijheid en vullen weinig in voor de huurder en de verhuurder.

Regels huur van woonruimte

Voor de huur van woonruimte kent de wet juist een heel gedetailleerd uitgewerkt samenstel van regels. Die staan in het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast zijn er allerlei andere wetten en uitvoeringsbesluiten. Zoals de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Belangrijk onderdeel van de wettelijke regeling van de huur van woonruimte is de huurbescherming.

Regels voor huur van bedrijfsruimte

Voor de huur van bedrijfsruimte kent de wet ook specifieke regels. Daarbij wordt echter een onderscheid gemaakt tussen MKB-bedrijfsruimte (oftewel middenstandsbedrijfsruimte) en overige bedrijfsruimte, zoals kantoren en fabrieken. Voor MKB-bedrijfsruimte geldt ook huurbescherming.

De huur van overige bedrijfsruimte was vroeger geregeld in de Huurwet. Nu is er weinig geregeld voor deze categorie huurovereenkomsten.

Zie voor verdieping op het terrein van het huurrecht de kennisbank pagina Huurovereenkomst.

[MdV, 6-04-2023]

Specialisten huurrecht

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

Hier uw visitekaartje?

Meer Ken Je Recht

Meer rechtsgebieden

Ken Je Recht per categorie

Terug naar Kennisbank

Bron van Juridische Kennis